ความมุ่งมั่น

เราอธิบายว่าความมุ่งมั่นคืออะไรและความหมายเมื่อบุคคลทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ภาระผูกพันในการทำงานและความรัก

ในบางงานจำเป็นต้องเป็นคนที่มุ่งมั่น

ความมุ่งมั่นคืออะไร?

ภาระผูกพัน หมายถึง ประเภทของภาระผูกพันหรือข้อตกลงที่มี มนุษย์ กับผู้อื่นก่อนข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ คำมั่นสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามโดย บุคคล ใครมีแล้วรับไป

นอกจากนี้ ความมุ่งมั่นคือความสามารถของบุคคลในการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามสิ่งที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ การเป็นผู้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาถือเป็น ค่า และหนึ่ง คุณธรรมเพราะสิ่งนี้มักจะรับประกันความสำเร็จใน โครงการ อนาคตและการปฏิบัติตาม

เมื่อมีคนทำ หมายความว่า พวกเขากำลังรับระดับหนึ่งของ ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง การประนีประนอมสามารถถูกมองว่าเป็น วัตถุประสงค์ ของคนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปดำเนินการ พวกเขากำลังพัฒนาการกระทำหรือการกระทำเพื่อให้สามารถระบุได้

เมื่อบุคคลได้รับคำมั่นสัญญาจากอีกฝ่าย วลีทั่วไปที่ว่า "คุณใส่ฉันในคำมั่นสัญญา" มักจะได้ยินบ่อย เมื่อมีคนทำอย่างอื่น หมายความว่าเขาหรือเธอให้ความมั่นใจมากพอที่จะคาดหวังการตอบสนองที่รับผิดชอบจากบุคคลนั้น

ตัวอย่างเช่น มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ประจำวันเมื่อมีคนตัดสินใจที่จะบอกความลับกับเพื่อนของเขา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผู้อื่น บุคคลนี้จะประนีประนอมเพื่อนของเขาโดยต้องเก็บข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ ข้อมูล เป็นความลับ

การหมั้นหมายของคู่รัก

การหมั้นเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนแต่งงาน

คำมั่นสัญญาครอบคลุมความเข้าใจอื่น ๆ ว่ากันว่าเมื่อสมาชิกคนหนึ่งของคู่รักคนหนึ่งขอแต่งงาน พวกเขาก็อยู่ในคำมั่นสัญญา สำหรับคู่รัก การผูกมัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งก่อนแต่งงาน เพราะจะช่วยรับรองความรู้สึกที่คุณมีต่อกัน

เมื่อก่อนแม้ว่าวันนี้ในบางประเทศและ วัฒนธรรม ยังคงดำเนินการอยู่ (เช่นอินเดีย) การแต่งงานถูกจัดขึ้นระหว่าง ครอบครัว เพื่อรวมสมาชิกที่พวกเขาต้องการด้วยวิธีนี้จึงกลายเป็นข้อบังคับโดยให้ความรับผิดชอบกว้าง ๆ แก่คนสองคนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่พวกเขาไม่ต้องการอย่างไรก็ตามแม้จะปฏิเสธผู้ที่เกี่ยวข้องก็ตามความมุ่งมั่นก็สำเร็จแล้วจึงแต่งงาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสมรสถาวรของคู่สามีภรรยา

ความมุ่งมั่นในการทำงาน

ในงาน จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนจำนวนมากสามารถระบุโครงการและวัตถุประสงค์ในการทำงานทั้งหมดได้ ใครสักคนที่เป็น ขาดความรับผิดชอบ และไม่มีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมตามกำหนด มีค่า ความน่าจะเป็น เพื่อให้สามารถบรรลุสิ่งที่วางแผนไว้ได้

ในบางงาน จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มุ่งมั่น ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ต้องดูแลสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต่อเด็กที่รับผิดชอบ การขาดบางอย่างอาจทำให้เกิดผลร้ายแรง

เมื่อคุณลงนาม a สัญญามีภาระผูกพันจำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม หากสัญญานี้บรรลุผล บุคคลที่ลงนามในสัญญาจะต้องปฏิบัติตามทุกอย่างที่กำหนดไว้ในเอกสาร ในทางกลับกัน ปัญหาทางกฎหมายสามารถสร้างขึ้นได้เมื่อมีทนายความเข้ามาแทรกแซง

ด้วยเหตุนี้ คำว่าความมุ่งมั่นจึงมีความหมายเหมือนกันกับความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่สำหรับตัวเองเท่านั้น แต่สำหรับทุกสิ่งที่ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ด้วย หลายคนถือว่าความมุ่งมั่นเป็นภาระหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกติ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะซึมซับการกระทำที่ต้องทำไปตลอดชีวิตได้อย่างไร ชีวิต.

!-- GDPR -->