หัวหน้า

Y-Negocios

2022

เราอธิบายว่าผู้นำคืออะไร ประเภทของผู้นำตาม Max Weber และลักษณะทั่วไปของผู้นำที่แท้จริงคืออะไร

ผู้นำช่วยให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกต่างๆ ในกลุ่ม

ผู้นำคืออะไร?

คำ หัวหน้า มาจากภาษาอังกฤษ หัวหน้า. ผู้นำถูกกำหนดให้เป็นคนที่สามารถชี้นำและโน้มน้าวผู้อื่นหรือกลุ่มคนได้และพวกเขาก็ตระหนักดีว่าเป็นเช่นนั้น

มีผู้ที่จำแนกผู้นำตามลักษณะเฉพาะที่พวกเขามี ประการแรก การแยกความแตกต่างระหว่างผู้นำตามธรรมชาติกับผู้นำแบบสถาบัน ประการแรกคือพวกที่มาจากหมู่ของ บุคคล โดยธรรมชาติแล้ว คนอื่นๆ ตัดสินใจที่จะยอมรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขาและเคารพในบทบาทดังกล่าว ในทางกลับกัน มีสถาบัน พวกเขามีตำแหน่งในทางที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสามารถครอบคลุมตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางการเมือง จิตวิญญาณ ในฐานะนักการศึกษา เป็นต้น

อีกวิธีในการจำแนกผู้นำคือบวกและลบ ตัวอย่างหลังคือผู้นำเผด็จการ มีลักษณะเด่นและใช้อำนาจในทางที่ผิด พวกเขายังกำหนดประเด็นที่จะจัดการกับอะไร พวกเขายังไม่อนุญาตให้ การแสดงออกอย่างอิสระ จากเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ กรณีตรงข้ามกับผู้นำประเภทนี้คือผู้ที่ยอมให้ส่วนที่เหลือของกลุ่มแสดงความคิดเห็นและยอมให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาชิกต่างๆ ในกลุ่ม

ประเภทของผู้นำตาม Max Weber

ประชาชนเลือกผู้นำทางการเมืองผ่านการเลือกตั้ง

นักสังคมวิทยา Max Weber กำหนดผู้นำในอุดมคติสามประเภท:

  • ในตอนแรกมีสิ่งที่เขาเรียกว่าถูกกฎหมาย ผู้นำประเภทนี้เข้าถึงบทบาทความเป็นผู้นำผ่านการเลือกตั้ง กล่าวคือพวกเขาได้รับเลือกจากผู้อื่น เหล่านี้มักจะระบุกับผู้นำทางการเมือง
  • ประเภทที่สองคือผู้นำการโทรแบบเดิม สิ่งนี้ได้รับบทบาทต้องขอบคุณ มรดก หรือถึง นิสัยตัวอย่างของผู้นำประเภทนี้ เช่น พระมหากษัตริย์
  • ผู้นำประเภทสุดท้ายคือสิ่งที่คุณเรียกว่ามีเสน่ห์ บุคคลเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะด้วยคุณธรรมของความสามารถพิเศษซึ่งแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันและในรูปแบบที่แตกต่างกัน เวลา. ตัวอย่างเหล่านี้อาจเป็น caudillos ของศตวรรษที่ XIX ในอาร์เจนตินา

ผู้นำที่แท้จริงเป็นอย่างไร?

ผู้นำมีความสามารถในการดำเนินการ อุทิศตนเพื่อชี้แนะและชี้แนะการทำงานของผู้อื่น

โดยปกติผู้นำที่แท้จริงและดีมักจะเกี่ยวข้องกับแบบอย่าง ผู้นำที่แท้จริงต้องมีลักษณะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้คนได้หลากหลาย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและความคิด และพยายามส่งเสริมให้ผู้อื่นแสดงจุดยืนของตนเอง พวกเขามักจะเป็นคนที่คิดอย่างมีกลยุทธ์และก้าวหน้า คุณสมบัติอีกอย่างที่ช่วยให้คุณโดดเด่นในฐานะผู้นำคือความสามารถพิเศษ คุณธรรมนี้ช่วยให้คุณดึงดูดผู้อื่นและเรียกพวกเขาให้ลงมือทำตามที่ต้องการ

เมื่อพวกเขาเป็นผู้นำทีม พวกเขาพยายามเชื่อมโยงงานของผู้อื่น ทำให้พวกเขาบรรลุ ความรับผิดชอบ. ในการทำเช่นนี้ พวกเขาพยายามกระตุ้นเพื่อนร่วมงาน ระดมพวกเขา และให้ความสนใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ผู้นำที่แท้จริงคือผู้นำที่ดีด้วยการเป็นแบบอย่าง คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณได้รับ ฉันเคารพ ของผู้อื่น

นอกจากนี้ ผู้นำยังโดดเด่นด้วยการปรากฏตัวในช่วงเวลาที่จำเป็นจริงๆ ในทางกลับกัน พวกเขาพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้พวกเขาเติบโตในด้านต่างๆ โดยเฉพาะจากมุมมองส่วนตัว คุณภาพอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการดำเนินการ ไม่เพียงแต่อุทิศให้กับการชี้นำและชี้นำ งาน และกิจกรรมของผู้อื่น เขายังกระทำการด้วยตนเอง รู้ถึงความสามารถและจุดอ่อนของเขา แต่มักจะเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

!-- GDPR -->