การเขียนโปรแกรม

เราอธิบายว่าการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปและในการคำนวณคืออะไร ประวัติความเป็นมาของการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบ และภาษา

การจัดทริปรอบโลกเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรมคืออะไร?

การเขียนโปรแกรมเป็นการกระทำของการเขียนโปรแกรม กล่าวคือ การจัดลำดับของขั้นตอนที่สั่งให้ทำตามเพื่อทำบางสิ่ง คำนี้ใช้ได้หลายคำ บริบทเป็นเรื่องปกติที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเมื่อจัดไปเที่ยวพักผ่อนหรือรายการโปรแกรมพร้อมวันและเวลาที่ออกอากาศของช่องของโทรทัศน์ หรือรายการหนังของ a โรงภาพยนตร์.

นอกจากนี้ในด้านของ การคำนวณ, การเขียนโปรแกรมเป็นหัวใจหลักในความสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ผู้ใช้.

ดูสิ่งนี้ด้วย:ระบบปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในด้านการคำนวณ การเขียนโปรแกรมหมายถึงการกระทำของการสร้างโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันผ่านการพัฒนา aรหัสแหล่งที่มาซึ่งขึ้นอยู่กับชุด คำสั่งที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามเพื่อดำเนินการ aโปรแกรม.

การจัดตารางเวลาคือสิ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานและทำงานตามที่ผู้ใช้ร้องขอได้

ภาษาโปรแกรม

ภาษาโปรแกรมสื่อสารโปรแกรมเมอร์กับคอมพิวเตอร์

ภาษาโปรแกรมเป็นภาษาเทียมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ คำและสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ การสื่อสาร ระหว่างโปรแกรมเมอร์กับคอมพิวเตอร์

คำแนะนำที่คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามเพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆ จะเขียนขึ้นในภาษาการเขียนโปรแกรม จากนั้นจะแปลเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์สามารถตีความและดำเนินการได้ฮาร์ดแวร์ ของทีม (ส่วนกายภาพ)

ซอร์สโค้ดประกอบด้วยบรรทัดข้อความที่แสดงคำแนะนำให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการในภาษาโปรแกรม รหัสนี้ถูกสร้างขึ้น ออกแบบ เขียนโค้ด บำรุงรักษา และดีบั๊กผ่านการเขียนโปรแกรม

มีภาษาโปรแกรมต่างๆ (Java, Pearl, Python) ที่ใช้โปรแกรมต่างๆ ในการทิ้งคำสั่ง ภาษาเหล่านี้แตกต่างกันไปตามกาลเวลา ขยายและพัฒนา

การเขียนโปรแกรมมีไว้เพื่ออะไร?

หลักวัตถุประสงค์ การเขียนโปรแกรมคือการกำหนดคำสั่งสำหรับคอมพิวเตอร์ในการรันระบบ โปรแกรม และแอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ และใช้งานง่าย

ดิ ซอฟต์แวร์ มักจะทำตามอัลกอริทึมซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่จัดระเบียบและเกี่ยวข้องกันเพื่อให้ทำงานพร้อมกันได้ ซอฟต์แวร์ ของทีมการคำนวณ.

ประวัติการเขียนโปรแกรม

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ประวัติของการเขียนโปรแกรมสามารถอธิบายได้ผ่านการพัฒนาภาษาโปรแกรมต่างๆ:

 • ภาษาเครื่อง. ในช่วงแรกนี้ ภาษาเครื่องพื้นฐานและจำกัดถูกใช้โดยอ้างอิงจาก ระบบเลขฐานสอง (ใช้เลข 0 กับ 1 ผสมกัน) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์รู้จัก จนทุกวันนี้ แปลงทุกภาษาเป็นภาษานี้ มันถูกแทนที่เนื่องจากเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่น่าเบื่อและยาก
 • ภาษาแอสเซมบลี ต่อมามีภาษาที่ใช้รหัสคำ คำง่าย ๆ ช่วยในการจำและ ตัวย่อ ที่มีความสัมพันธ์กันและถูกแปลเป็นรหัสเครื่อง ภาษาแอสเซมบลีถูกรวมเข้าไว้เพราะผู้ใช้จดจำและดำเนินการได้ง่ายกว่ารหัสเครื่อง
 • ภาษาระดับสูง ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 Fortran ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดย IBM ซึ่งก่อให้เกิดภาษาตามชุดอัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากขึ้น ภาษาเหล่านี้ถูกปรับให้เข้ากับคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและแปลโดยใช้ซอฟต์แวร์เป็นภาษาเครื่อง

ประเภทของการเขียนโปรแกรม

 • การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง มันพยายามที่จะปรับปรุงและลดเวลาของกระบวนการโดยใช้รูทีนย่อย (อัลกอริธึมย่อยภายในอัลกอริธึมหลักที่แก้ปัญหางาน)
 • การเขียนโปรแกรมแบบโมดูลาร์ แบ่งโปรแกรมออกเป็นโมดูลเพื่อทำงานกับพวกเขาและแก้ปัญหา ปัญหา ง่ายขึ้น
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ใช้วัตถุ (เอนทิตีที่มีลักษณะ สถานะ และพฤติกรรม) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการค้นหาแนวทางแก้ไข

องค์ประกอบการเขียนโปรแกรม

มีองค์ประกอบบางอย่างที่สำคัญเมื่อต้องรู้หรือดำเนินการภาษาโปรแกรม ตัวแทนส่วนใหญ่ได้แก่:

 • คำสงวน. คำที่อยู่ในภาษาหมายถึงการดำเนินการตามคำสั่งเฉพาะ ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้
 • ผู้ประกอบการ สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการประยุกต์ใช้การดำเนินการทางตรรกะหรือทางคณิตศาสตร์
 • ตัวแปร ข้อมูลที่อาจแตกต่างกันไประหว่างการทำงานของโปรแกรม
 • ค่าคงที่ ข้อมูลที่ไม่แตกต่างกันระหว่างการทำงานของโปรแกรม
 • ตัวระบุ ชื่อที่กำหนดให้กับตัวแปรต่างๆ เพื่อระบุ
!-- GDPR -->