อนุกรมวิธาน

เราอธิบายว่าอนุกรมวิธานคืออะไร ระดับขององค์กรที่ใช้คืออะไร และวัตถุประสงค์ที่วิทยาศาสตร์นี้สร้างขึ้น

ในทางชีววิทยา อนุกรมวิธานเกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิต

อนุกรมวิธานคืออะไร?

เป็นที่เข้าใจโดยอนุกรมวิธาน ถึง ศาสตร์ ของการจำแนก: ชื่อมาจากคำภาษากรีกแท็กซี่ (“การสั่งซื้อ”) และnomos ("ปกติต้องรู้")

โดยทั่วไปถือว่าเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (โดยเฉพาะชีววิทยาระบบ) ที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน

ในการทำเช่นนี้จะใช้แนวคิดของอนุกรมวิธานและต้นไม้สายวิวัฒนาการ:

  • แท็กซอน อนุกรมวิธานเป็นระดับองค์กรของ สิ่งมีชีวิต, กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีขอบเขต, ตำแหน่งและยศภายในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของชีวิต. โดยสิ่งนี้หมายความว่า:
    • เขต. มัน สิ่งมีชีวิต ภายในอนุกรมวิธานจะแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนจากชุดอนุกรมอื่น โดยอิงจากรายการอักขระการวินิจฉัยหรือคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม
    • อันดับ ภายในอนุกรมวิธานเดียวกัน สิ่งมีชีวิตก็ปรากฏตัวขึ้นในเวลาต่างกันใน สภาพอากาศและเรื่องราวต้นกำเนิดของพวกเขานั้นสันนิษฐานว่าบางคนปรากฏตัวครั้งแรกมากกว่าคนอื่น ๆ ก่อตัวเป็นครอบครัว
    • ตำแหน่ง. แท็กซ่าแตกต่างจากกันและยังนำเสนอประวัติความเป็นมาตามลำดับชั้นของต้นกำเนิด ดังนั้นสิ่งมีชีวิตในอนุกรมวิธานเดียวกันจึงครอบครองสถานที่แห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชีวิตโดยทั่วไป
  • ต้นไม้สายวิวัฒนาการ ต้นไม้สายวิวัฒนาการเป็นวิธีการแสดงวิธีที่ชีวิตวิวัฒนาการมาจากต้นกำเนิดจนถึงทุกวันนี้ โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ครอบครัวที่มีกิ่งก้านเป็นตัวแทนของเส้นทางวิวัฒนาการที่แตกต่างกันซึ่ง สายพันธุ์ กลายเป็นคนสองคนหรือมากกว่าที่แตกต่างกัน ใหม่ทั้งหมด วิธีการแสดงชีวิตนี้ช่วยให้เราสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตตามการมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์วิวัฒนาการนั้น

ประเด็นของอนุกรมวิธานคือ มีวิธีต่างๆ ในการทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์นี้ และขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น เป็นไปได้ที่จะสร้างรูปแบบหมวดหมู่และการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน

ดังนั้นในต้นไม้สายวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน กิ่งก้านสามารถถูกครอบครองโดยกลุ่มวิวัฒนาการที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับลักษณะที่เลือกเพื่อแยกแยะระหว่างสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตอื่น

วัตถุประสงค์ของอนุกรมวิธาน

เมื่อเห็นอย่างนี้อนุกรมวิธานคือ การลงโทษ ที่สืบสานประวัติศาสตร์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของการกำเนิดชีวิตและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดการปรากฏของ มนุษย์ และของ สัตว์ โคตรที่เรารู้จักกันดี

นอกจากนี้ ประวัติอนุกรมวิธานซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาเฉพาะของวินัยนี้ ยังช่วยให้เรารู้จักวิธีที่มนุษย์เลือกจำแนกสิ่งมีชีวิต เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วหรือเพื่อเอาความรู้ที่ทิ้งไป เวลาแต่จำเป็น แต่ยังต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิถีวัฒนธรรมที่เรานึกถึง ชีวิต และเราคิดถึงโลกรอบตัวเรา

!-- GDPR -->