ภาวะฉุกเฉิน

เราอธิบายว่าเหตุฉุกเฉินคืออะไรและมีเหตุฉุกเฉินประเภทใด นอกจากนี้ระบบฉุกเฉินคืออะไร

ไฟป่ามักมีการประกาศภาวะฉุกเฉิน

เหตุฉุกเฉินคืออะไร?

เหตุฉุกเฉินคือการดูแลอย่างเร่งด่วนและไม่คาดฝันโดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ขึ้นอยู่กับสาขาที่ใช้คำนี้อาจมีความหมายต่างกัน

คนส่วนใหญ่มักใช้คำว่าฉุกเฉินเพื่อคาดเดาสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และเป็นผลให้เกิดภัยพิบัติ

วันนี้ เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างเหตุฉุกเฉินประเภทต่างๆ ได้:

  • เหตุฉุกเฉินทางนิเวศวิทยา ภาวะฉุกเฉินทางนิเวศวิทยาหมายถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์หรือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่ดัดแปลงองค์ประกอบอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อส่วนต่างๆ ระบบนิเวศ. ตัวอย่างที่ชัดเจนของเหตุฉุกเฉินทางนิเวศวิทยาคือ ภาวะโลกร้อน และการรั่วไหลของ ปิโตรเลียม.
  • ฉุกเฉินในชนบท ตัวอย่าง ได้แก่ ไฟป่า เนื่องจากการแพร่กระจายชั้นของไฟดังกล่าวไปบนพื้นที่ป่าเฮกตาร์และเฮกตาร์ ทำให้เกิด พังทลาย ของชั้นพืช ทำให้เกิด ฉันมัก สูญเสียเกลือและสารอาหารอย่างมาก เนื่องจากสูง อุณหภูมิ ระหว่างที่เกิดเพลิงไหม้ องค์ประกอบทางเคมีและชีวภาพของดินจะได้รับการแก้ไข ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับดินตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง ป่า และบรรดาผู้ที่กินมัน
  • ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ เป็นเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากโรคระบาดหรือโรคระบาด เช่น อีโบลา
  • ภาวะฉุกเฉิน. สิ่งนี้ถูกกำหนดเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศที่คุกคาม ความสงบ ของ พลเมือง. ภาวะฉุกเฉินประกอบด้วยการลิดรอนสิทธิหรือกิจกรรมบางอย่าง ระหว่างปี 2551 หลายประเทศประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในรัฐต่างๆ

เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

หากเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนน เราหมายถึงยาก่อนเข้าโรงพยาบาล

ระบบฉุกเฉินจะตอบสนองต่อสถานการณ์ของผู้ป่วยและองค์ประกอบที่แพทย์หรือใครก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินมี การดูแลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มีการร้องขอเหตุฉุกเฉิน หากดำเนินการในโรงพยาบาล เราพูดถึงเหตุฉุกเฉินของโรงพยาบาล ในทางกลับกัน หากทำบนถนน เช่น เราหมายถึงยาก่อนเข้าโรงพยาบาล

ยาฉุกเฉินหรือภาวะฉุกเฉิน คือ ยาที่ออกฤทธิ์ในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โรคที่ลุกลาม หรือสิ่งที่คุกคาม ชีวิต ของบุคคล

โรงพยาบาลและรถพยาบาลมีบริการที่เรียกกันทั่วไปว่า เหตุฉุกเฉินหรือเร่งด่วน โดยทั่วไปเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนถนนสาธารณะ มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรก พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุมีความปลอดภัย พยายามไม่ให้มีผู้ประสบภัยเพิ่ม จากนั้นระบบฉุกเฉินจะเปิดใช้งานโดยพยายามรับความช่วยเหลือจากระบบฉุกเฉินทันที สุขภาพ สาธารณะ.

ขั้นตอนต่อไปคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ มันสำคัญมากที่จะไม่ย้ายพวกมันออกจากตำแหน่ง เนื่องจากพวกมันอาจมีกระดูกหักและสิ่งนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของพวกเขา หากเราไม่ได้รับคำแนะนำในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ เราต้องอยู่ห่างจากสถานการณ์ โดยปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่ของตน

เมื่อผู้ป่วยไม่มี การหายใจ หรือหัวใจเต้นช้าหรือแทบไม่มีเลย สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องเริ่ม ระบบประสาท เทียมจนกว่าความช่วยเหลือจากมืออาชีพจะมาถึง ซึ่งรวมถึงการหายใจของหัวใจและหลอดเลือด การช็อกไฟฟ้า และการช่วยชีวิตขั้นสูง

!-- GDPR -->