ความสัมพันธ์ทางสังคม

เราอธิบายว่าความสัมพันธ์ทางสังคมคืออะไร ประเภท ลักษณะและตัวอย่าง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ทางสังคมของการผลิต

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันและเรามักจะจัดกลุ่มตัวเองเป็นชุมชน

ความสัมพันธ์ทางสังคมคืออะไร?

โดยทั่วไปแล้ว ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นชุดของการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนขึ้นไป หรือคนสองกลุ่มขึ้นไป บุคคล, ตามชุดของ โปรโตคอล หรือแนวทางที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน กล่าวคือ ตาม กฎ เฉพาะเจาะจง.

ความสัมพันธ์เหล่านี้ศึกษาโดย สังคมวิทยา และสิ่งเหล่านี้ถือเป็นระดับความซับซ้อนสูงสุดของพฤติกรรมทางสังคมสำหรับเธอ เป็นพื้นฐานของแนวคิดอื่นๆ เช่น การจัดระเบียบทางสังคม โครงสร้างทางสังคม หรือการเคลื่อนไหวทางสังคม

ดิ มนุษย์ เราเป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ เรามักจะอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง ดังนั้นเราจึงสร้าง ชุมชน ที่ต้องการชุดของการโต้ตอบที่ได้รับการควบคุมเพื่ออยู่ร่วมกันในญาติ ความสงบ. ดังนั้นความสัมพันธ์ทางสังคมจึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเป็น และการศึกษาของพวกเขาจะเผยให้เห็นว่าเราคิดอย่างไรกับตนเองและผู้อื่น

ในแง่นี้ลิงค์ทั้งสองประเภท (the มิตรภาพความรัก การแข่งขัน ฯลฯ) และประเภทของบรรทัดฐานที่เราแยกแยะความสัมพันธ์ที่ถูกต้องหรือชื่นชมจากความสัมพันธ์ต้องห้าม ยอมรับไม่ได้ หรือไม่ถูกต้อง ดิ การขัดเกลาทางสังคม เป็นวิธีที่องค์ประกอบเหล่านี้กำลังแก้ไขและปลอมแปลง จัดการ ของมนุษย์

ลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคม

ความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถ:

  • วัสดุ. พวกเขาเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนวัตถุบางประเภท เหล่านี้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจวัสดุ
  • อุดมการณ์ พวกเขาเกี่ยวข้องกับการยึดเกาะหรือการส่งผ่านของรูปแบบบางอย่างของ คิด. เป็นความสัมพันธ์เชิงนามธรรมที่เชื่อมโยงกับศีลธรรม จิตวิญญาณ การเมือง ฯลฯ

ในทางกลับกัน ความสัมพันธ์ทางสังคมมักจะขึ้นอยู่กับ โปรโตคอล และมาตรฐาน บรรทัดฐานเหล่านี้ถูกกำหนดโดยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่ยังขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่ม

อันที่จริง มารยาทและรูปแบบของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นหลักฐานว่าแม้การติดต่อสั้นๆ และผิวเผินกับผู้ที่อาศัยอยู่รอบตัวเรา จำเป็นต้องมีวิธีการบางอย่างในการทำสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ เพื่อที่จะไม่ขัดแย้งกับ สังคม.

ประเภทของความสัมพันธ์ทางสังคม

แรงงานสัมพันธ์มักจะถูกควบคุมโดยบรรทัดฐานแบบลำดับชั้นและแตกต่างจากอารมณ์

ความสัมพันธ์ทางสังคมสามารถจำแนกได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าแนวทางของเราที่มีต่อความสัมพันธ์นั้นมีลักษณะทางจิตวิทยา สังคมวิทยา หรือในลักษณะอื่น ตัวอย่างเช่น เราสามารถแยกแยะระหว่างความสัมพันธ์ทางสังคมตามประเภทของลิงก์ที่สร้างขึ้นได้ดังนี้:

  • ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ คนที่เรามีกับคนที่ได้รับเลือกให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดของเรา: เพื่อน คู่ค้า และเพื่อนร่วมงาน คนที่เราพัฒนาความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งด้วย
  • แรงงานสัมพันธ์. สิ่งที่เราต้องดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม และมักจะถูกควบคุมโดยลำดับชั้น เป็นทางการ และแตกต่างจากกฎที่ใกล้ชิด โดยทั่วไปแล้ว พวกเขามีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งน้อยกว่า แต่สำคัญมากในชีวิตประจำวัน
  • ความสัมพันธ์ในครอบครัว. ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเข้มข้นอีกประเภทหนึ่ง แต่เราไม่สามารถเลือกได้จริง ๆ เนื่องจากได้รับล่วงหน้าเป็นของเรา ตระกูลอย่างน้อยก็เป็นศูนย์รวมที่ใกล้ชิดของพ่อ-แม่-พี่น้อง อันที่จริง ความสัมพันธ์เหล่านี้มีความสำคัญทางจิตใจต่อบุคคล ทั้งในแง่บวกและด้านลบ
  • ความสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ความสัมพันธ์ที่ผิวเผิน ชั่วคราว และระดับท้องถิ่นที่เราจะมีกับคนแปลกหน้าตลอดทั้งวัน ซึ่งหลายๆ อย่างอาจกลายเป็นคนละประเภทกันก็ได้ พวกเขามักจะมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์เพียงเล็กน้อยและถูกลืมไปอย่างรวดเร็ว

ความสำคัญของความสัมพันธ์ทางสังคม

ดังที่เราได้กล่าวไว้ในตอนต้น ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์โดยรวม สิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดโดยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

ความสัมพันธ์ทางสังคมของเราเป็นวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายในการผูกมัดซึ่งกันและกัน ซึ่งสำคัญมากหากเราพิจารณาว่า มนุษยชาติเมื่อถึงจุดนี้ เธอถูกบังคับมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ยอมรับคนที่คิดต่าง การใช้ชีวิตที่แตกต่างและปัจจุบัน ความสัมพันธ์ทางสังคมประเภทอื่นๆ อย่างแม่นยำ

การยอมรับวิธีการผูกมัดของผู้อื่นนั้นถูกต้องตามกฎหมายเพียงใด? เราควรเสียสละตนเองและเรียนรู้ของผู้อื่นมากแค่ไหน? นี่คือการโต้วาทีที่เป็นหัวใจของอารยธรรมมนุษย์ในตอนต้นของศตวรรษที่ 21 โลกาภิวัตน์.

ตัวอย่างความสัมพันธ์ทางสังคม

ตัวอย่างของความสัมพันธ์ทางสังคมคือลำดับของวัน เราสร้างพวกเขาขึ้นกับเพื่อน ครอบครัว คนที่เราทำงานหรือเรียนด้วย คู่แข่งของทีมฟุตบอล ผู้ซื้อที่เราให้บริการในร้านของเรา เจ้านายที่ดูแลเราหรือคนที่เรามีคู่เดทแบบโรแมนติก

โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ทางสังคมของเราทั้งหมดเป็นลักษณะพื้นฐานของเรา การดำรงอยู่.

ผลิตความสัมพันธ์ทางสังคม

คำว่า "ความสัมพันธ์ทางสังคมของการผลิต" ต้องเข้าใจในขอบเขตที่แตกต่างจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้ว เป็นศัพท์จากโรงเรียน มาร์กซิสต์ จาก คิดก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยนักทฤษฎีชาวยุโรป Carlos Marx และ Federico Engels

วิธีการของเขาเกี่ยวข้องกับการอ่านประวัติศาสตร์ของสังคม มองที่อะไร ชนชั้นทางสังคม พวกเขาได้ถือ สามารถ ในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ยังศึกษาว่าพวกเขาบรรลุอำนาจผ่านการควบคุมกลไกการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไร

ดังนั้น ในบริบทนี้ ความสัมพันธ์ทางสังคมของการผลิตจึงเป็นประเภทของความเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นระหว่างมนุษย์ตามบทบาทของพวกเขาภายใน กระบวนการ ของการผลิตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกกำหนดโดยการควบคุมของ วิธีการผลิต.

ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกต้องตามกฎหมายและผ่านการตรวจสอบแล้ว พวกเขากำหนดการจัดการสินทรัพย์ที่ผลิตเพื่อสังคม (เช่น อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต) และอนุญาตให้มีการกระจายผลประโยชน์ตามผู้ครอบครองตำแหน่งที่โดดเด่น

!-- GDPR -->