ทฤษฎีวิจารณ์
สังคมศาสตร์ - 2022

ทฤษฎีวิจารณ์

ฟังก์ชันนิยม
สังคมศาสตร์ - 2022

ฟังก์ชันนิยม

สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์ - 2022

สังคมศาสตร์

มานุษยวิทยา
สังคมศาสตร์ - 2022

มานุษยวิทยา

โบราณคดี
สังคมศาสตร์ - 2022

โบราณคดี

อาชญวิทยา
สังคมศาสตร์ - 2022

อาชญวิทยา

ความชอบธรรม
สังคมศาสตร์ - 2022

ความชอบธรรม

ทฤษฎีที่ครอบคลุม
สังคมศาสตร์ - 2022

ทฤษฎีที่ครอบคลุม

!-- GDPR -->