ทรัพยากรธรรมชาติ

เราอธิบายว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และมีประเภทใดบ้าง พร้อมทั้งวิธีอนุรักษ์และตัวอย่างต่างๆ

น้ำมันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้

ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร?

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบเหล่านั้นของ ธรรมชาติ ที่เขา มนุษย์ ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างที่รับประกันความเป็นอยู่หรือการพัฒนาของพวกเขา ตัวอย่างเช่น เขา น้ำ, ต้นไม้และ ปิโตรเลียม. ทรัพยากรเหล่านี้มีค่าต่อ สังคม เพราะพวกเขามีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตของพวกเขา

การดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เพียงเพราะเป็นพื้นฐานของสังคมที่มีประสิทธิผลสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญของธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่ได้ สิ่งมีชีวิต ที่ ดาวเคราะห์โลก. กิจกรรมของมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น ดังนั้นจึงต้องมีกฎระเบียบในส่วนต่างๆ ดินแดน เพื่อควบคุมและหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์มากเกินไป

ดูสิ่งนี้ด้วย:พลังงานทางเลือก

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติมีสองประเภท:

ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้ทรัพยากรมากเกินไป เช่น ต้นไม้ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญภายใน ระบบนิเวศ เนื่องจากหลายอย่าง เช่น น้ำหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ทำหน้าที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต การมีอยู่ของปัจจัยเหล่านี้ในธรรมชาติคือสิ่งที่ช่วยให้โลกและบุคคลที่อาศัยอยู่ในนั้นสามารถอยู่รอดได้

มนุษย์ใช้องค์ประกอบที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อจัดหา ความต้องการพื้นฐาน (ในขณะที่ อาหาร). ทรัพยากรอื่นๆ (เช่น โลหะ น้ำมัน หรือหิน) ใช้สำหรับการผลิตเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ใน อุตสาหกรรม หลากหลายเช่น สิ่งทอ, การขนส่ง, โลหะวิทยาและอื่น ๆ อีกมากมาย.

ทรัพยากรธรรมชาติต้องได้รับการดูแล การใช้มากเกินไปมี ผลกระทบ ผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศและส่งผลให้ ภาวะโลกร้อน, การรื้อของ ป่า และการลดลงของ สายพันธุ์ จาก พืชและสัตว์.

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบรับประกันสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาพดีและสมดุลมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อความนี้ จำเป็นต้องทำให้ผู้คนตระหนักถึงผลกระทบด้านลบที่โลกได้รับเมื่อใช้ทรัพยากรในทางที่มากเกินไป

กิจกรรมทางอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักในการสูญพันธุ์และการบริโภคธาตุจากธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญธุรกิจ พัฒนาเทคนิคการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และพวกเขาปรับตัวใหม่ เทคโนโลยี ที่อนุญาตให้ทดแทนทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ด้วยทรัพยากรหมุนเวียน ตัวอย่างเช่น: ใช้ พลังงานลม หรือแสงอาทิตย์.

เป็นตัวช่วยที่ดีที่ต่างกัน สถานะ ลงทุนในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ การตระหนักรู้ต้องมีลักษณะทั่วไปต่อประชากรทั้งหมด เนื่องจากการใช้สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคน สำหรับสิ่งนี้ การกระทำเช่น:

  • ประหยัดน้ำ.
  • แยกขยะ.
  • ใช้วิธีการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรหมุนเวียน:

ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้:

!-- GDPR -->