อภิธานศัพท์
ภาษา - 2022

อภิธานศัพท์

คำ
ภาษา - 2022

คำ

ฟอนิม
ภาษา - 2022

ฟอนิม

กราฟี
ภาษา - 2022

กราฟี

ตัวอักษร
ภาษา - 2022

ตัวอักษร

สัมผัสอักษร
ภาษา - 2022

สัมผัสอักษร

prosopopoeia
ภาษา - 2022

prosopopoeia

polysemy
ภาษา - 2022

polysemy

คำพ้องเสียง
ภาษา - 2022

คำพ้องเสียง

synecdoche
ภาษา - 2022

synecdoche

เอโทเปีย
ภาษา - 2022

เอโทเปีย

oxymoron
ภาษา - 2022

oxymoron

ตรงกันข้าม
ภาษา - 2022

ตรงกันข้าม

พยางค์เดียว
ภาษา - 2022

พยางค์เดียว

ชาวต่างชาติ
ภาษา - 2022

ชาวต่างชาติ

คู่รัก
ภาษา - 2022

คู่รัก

archaisms
ภาษา - 2022

archaisms

!-- GDPR -->