คณิตศาสตร์

เราอธิบายว่าคณิตศาสตร์คืออะไรและสามารถนำวิทยาศาสตร์นี้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาใดได้บ้าง นอกจากนี้ยังมีสาขาการศึกษาอะไรบ้าง

คณิตศาสตร์อาศัยตรรกะเป็นหลัก

คณิตศาสตร์คืออะไร?

นิรุกติศาสตร์ของคำทางคณิตศาสตร์หมายถึงภาษากรีก คณิตศาสตร์ซึ่งสามารถแปลได้ว่า "การศึกษาวิชา" ถูกกำหนดให้เป็น วิทยาศาสตร์ทางการ และแน่นอนตามหลักการของ ตรรกะศึกษาคุณสมบัติและความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นระหว่างสิ่งที่เป็นนามธรรม แนวคิดของ 'สิ่งที่เป็นนามธรรม' นี้รวมถึงตัวเลข สัญลักษณ์และ ตัวเลขทางเรขาคณิต, ท่ามกลางคนอื่น ๆ.

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการแก้ไขด้วย สภาพอากาศจนถึงศตวรรษที่ 19 มันถูกจำกัดการศึกษาแค่ปริมาณและช่องว่าง แต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงปรากฏว่าเกินสองสิ่งนี้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการนิยามใหม่

คณิตศาสตร์มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้อื่น วิทยาศาสตร์. ประการแรก ขึ้นอยู่กับตรรกะและกลยุทธ์ในการพิสูจน์และการอนุมานเป็นหลัก นี่คือเหตุผลที่คณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เชิงวัตถุประสงค์: สามารถแก้ไขได้โดยแสดงให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ของวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการแก้ไข กระบวนทัศน์ นักวิทยาศาสตร์ที่คุณทำงานด้วย

ดิ กระบวนการ แล้วมันก็อยู่ในการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้เพื่อผลิต สมมติฐาน และเดา ทำการหัก แล้วจึงเข้าใกล้ ความรู้ ทางคณิตศาสตร์ซึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วถือว่าถูกต้องและเป็นจริง การหักเงินเหล่านี้ดำเนินการด้วยการสนับสนุนคำจำกัดความ (ข้อจำกัดของบางสิ่งที่เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง) และสัจพจน์ (ยอมรับสถานที่โดยไม่ต้องมีหลักฐาน)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ในด้านใดบ้าง?

คณิตศาสตร์มีความสำคัญในสาขาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ปรากฏในเกือบทุกด้านของชีวิต มาดูรีวิวเล็กๆ กัน:

สาขาคณิตศาสตร์มีอะไรบ้าง?

เรขาคณิตศึกษาตัวเลขและการเชื่อมโยงกับพื้นที่

คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและทุ่มเทให้กับส่วนต่างๆ ของวิทยาศาสตร์นี้โดยเฉพาะ นี่คือบางส่วนของพวกเขา:

  • เลขคณิต ทำความเข้าใจกับการศึกษาตัวเลข นอกจากนี้ ตัวเลขธรรมชาติรวมจำนวนตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมด การดำเนินการที่ดำเนินการกับตัวเลขเหล่านี้รวมอยู่ในสาขานี้
  • เรขาคณิต. รวมถึงการศึกษาตัวเลขและการเชื่อมโยงกับ ช่องว่าง. รวมถึง ตรีโกณมิติ และเรขาคณิตเชิงพรรณนา เป็นต้น
  • ความน่าจะเป็นและสถิติ. ทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ แนวโน้มจากการสุ่มตัวอย่าง เป็นที่สนใจของ สังคมศาสตร์.
  • พีชคณิต. เป็นสาขาที่ทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์ โครงสร้างดำเนินการคำนวณทางคณิตศาสตร์ผ่านตัวอักษรหรือสัญลักษณ์

ผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาคณิตศาสตร์เรียกว่านักคณิตศาสตร์ พวกเขาสามารถกล่าวได้ว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ที่โดดเด่นตลอด ประวัติศาสตร์ ถึงพีทาโกรัส อาร์คิมิดีส เรอเน่ เดส์การตส์ หรือไอแซก นิวตัน ผู้ซึ่งมีส่วนสนับสนุนแนวคิดที่สำคัญในเรื่องนี้

สุดท้าย ว่ากันว่าเหตุการณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเกิดขึ้นทางคณิตศาสตร์เมื่อมีการนำเสนอด้วยความแม่นยำหรือความสม่ำเสมออย่างมาก โดยโดดเด่นอย่างชัดเจนสำหรับคุณลักษณะนั้น

!-- GDPR -->